KOTLÍKOVÉ DOTACE pro nízkopříjmové domácnosti

Dne 1.8.2023 v 10.00 h. byl zahájen příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti.

Naše firma ve spolupráci s firmou ESSOX umožňuje mít tepelné čerpadlo na splátky.

Příjmy žádostí o Kotlíkovou dotaci se přijímají do 31.8.2024.

Základní parametry pro žádost o Kotlíkovou dotaci
Dotována výměna starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy.
Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021
Max. výše dotace: až 95 % výdajů

Kdo může žádat o dotaci?
Vlastníci rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů , kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

Dále musí být splněno:
– žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo
– žadatel nebo některý z členů domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

Podporovány budou i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech.
Dotace až 95 % ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů) s následujícími limity:

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže    130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva                                   130 000 Kč
Tepelné čerpadlo                                                                                        180 000 Kč


Žadatelé budou moci využít jak financování ex post (vyplacení dotace až po výměně zdroje), tak
i zálohově, tedy před výměnou zdroje. Cílem je co nejvíce zjednodušit cestu k novému zdroji.