Tepelná čerpadla jsou zapsána do dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
- dotaci můžeme vyřídit za Vás

  • NORDline WWBC 9,5 H-B/P pod kódem SVT 6965
  • NORDline WWBC 13,5 H-B/P pod kódem SVT 6966
  • LG Noumea 9,5 kW pod kódem SVT 21186
  • LG Noumea 12,0 kW pod kódem SVT 21187

Trubicový solární kolektor

  • NORDline pod kódem SVT 1465KOTLÍKOVÁ DOTACE

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel navýšení finančních prostředků a 6. září 2021 v 10h. bude otevřen příjem elektronických žádostí Kotlíkové dotace.

Jedná se o 2.kolo příjmu žádostí 4.výzvy, která byla vyhlášená 16.9.2019, takže podmínky jsou stejné.

  • doložit fotodokumentaci kotle žadatele 1. nebo 2. emisní třídy

  • platný doklad o kontrole technického stavu kotle

  • souhlas spoluvlastníků / druhého z manželů

  • informaci o stavbě – musí být na katastru uveden rodinný dům

  • doklad o vlastnictví bankovního účtuŽádost o dotaci bude podávána opět nejdříve elektronicky a následně ji žadatel zasílá vytištěnou s přílohami.

Ukončení příjmu žádostí bude nejpozději 30.9.2021 ve 12h. nebo při vyčerpání navýšených finanční prostředků.