KOTLÍKOVÁ DOTACE

KOTLÍKOVÉ DOTACE
pro nízkopříjmové domácnosti

Dne 5.4.2023 byla zveřejněna zpráva na Státním fondu životního prostředí, že budou v létě tohoto roku spuštěny Kotlíkové dotace. Opětovně, tak jako v loňském roce se bude jednat o nízkopříjmové domácnosti.

Základní parametry
Dotována výměna starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy.
Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021
Max. výše dotace: až 95 % výdajů
Vyhlášení výzev v jednotlivých krajích: nejpozději do 30. 6. 2023
Příjem žádostí kraje postupně spustí od léta.
Kdo může žádat?
Vlastníci rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů , kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

Dále musí být splněno:
– žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo
– žadatel nebo některý z členů domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

Podporovány budou i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech.
Dotace až 95 % ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů) s následujícími limity:

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže    130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva                                   130 000 Kč
Tepelné čerpadlo                                                                                        180 000 Kč


Žadatelé budou moci využít jak financování ex post (vyplacení dotace až po výměně zdroje), tak
i zálohově, tedy před výměnou zdroje. Cílem je co nejvíce zjednodušit cestu k novému zdroji.